Bizi takip edin
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefler. Bunu gerçekleştirmek amacıyla günümüz ihtiyaçlarını göz ardı etmeden, ekonomik, çevresel ve sosyal olarak neler yapmamız gerektiği konusunda yol gösterir.

Sürdürülebilirlik denince akla ilk gelen çevrenin korunması olsa da sürdürülebilirliği doğru tanımlamak için ekonomik ve sosyal açıdan da bakılması gerekir.

Çevresel sürdürülebilirlik:  Mars Logistics olarak çevresel etkilerimizi enerji verimliliği, CO2 emisyonlarının azaltılması ve atık yönetimi alanlarında yönetiyoruz. Enerji kaynaklarını seçerken yenilenebilir kaynakları tercih etmeye çalışıyoruz. Enerji tüketimlerimizi ölçerek, bunları azaltmak için yapılması gerekenleri belirliyoruz. Bu kapsamda hem operasyonel süreçlerimizi hem de destek faaliyetlerimizi gözden geçiriyoruz. Aydınlatma ve ısınma amaçlı kullandığımız kaynakları, lojistik merkezlerimizde kullandığımız ekipmanları, müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz taşıma modlarını ve araçlarımızı seçerken çevreyi korumaya özen gösteriyoruz. Atık yönetimi kapsamında birlikte çalışacağımız iş ortaklarını belirlerken, yasal ve diğer gerekliliklere uygun çalışılmasına dikkat ediyoruz.

Ekonomik sürdürülebilirlik: Ekonomik sürdürülebilirliğimizin unsurlarını operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti olarak belirledik. Mars Logistics olarak bizim için operasyonel verimlilik aynı zamanda müşteri memnuniyetini sürdürmek adına kritik bir konudur. Operasyonel verimlilik ile tüm kaynaklarımızın optimum düzeyde kullanılmasını sağlayarak, maliyetlerimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Operasyonlarımızı sürdürülebilir kılmak için teknolojiden faydalanıyor, ERP uygulamalarımız, araç ve depo yatırımlarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunuyoruz. Müşterileri memnuniyetini sürekli kılmak adına yaptığımız faaliyetleri gözden geçirip iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Sosyal sürdürülebilirlik: Topluma olan katkılarımız, çalışanlarımızın memnuniyeti ve onların sağlık ve güvenlikleri sosyal sürdürülebilirliğimizin temelinde yer almaktadır. Mars Logistics olarak toplumsal yatırımlarımızı, mesleki eğitimleri destekleyecek ve sektörümüzde istihdamı artıracak nitelikteki projelere yönlendiriyoruz.

Bugüne kadar dünyada 9 binden, Türkiye’de de 90’dan fazla kuruluş, sürdürülebilirlik çalışmalarını bir rapor altında toplayarak paydaşlarıyla paylaştı* (GRI Sustainability Disclosure Database 2016 Mart sonu verisi). Mars Logistics olarak ilk raporumuz, Türkiye lojistik sektöründe GRI onaylı ilk sürdürülebilirlik raporu oldu. İkinci raporumuz ile de GRI A+ seviyesinde rapor yayınlayan Türkiye’deki ilk 10 firmadan biri olduk. Çevreye ve dünyanın geleceğine duyarlı iş anlayışımızı, tercihlerimiz ve projelerimiz ile arttırarak, tüm paydaşlarımızın da desteğiyle sürdürmeye devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik Raporu 2012 için tıklayınız.

Sürdürülebilirlik Raporu 2013 için tıklayınız.

© MARSLOGISTICS