Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Uyumluluk

  Pazarı yeniden şekillendiren sosyo-ekonomik, demografik, politik, teknolojik vd. yapısal değişimlere uyum sağlayabilmek üzere tedârik zinciri tasarımını değiştirebilme; strateji, ürün ve teknolojilere göre tedârik ağını yenileyebilme.
 • Uçak Pisti

  Bkz: RunwayBkz: RunwayBkz: RunwayBkz: RunwayBkz: RunwayBkz: RunwayBkz: RunwayBkz: RunwayBkz: RunwayBkz: Runway
 • Uygulama Hizmet Sağlayıcı

  Internet üzerinden uygulama yazılımları kullanım hizmeti veren şirket.
 • Uğrak Limanı, Ara Liman

  Ana limanlar arasında kalan, güzergâh boyunca uğranılan liman.
 • Uzlaşma Belgesi; Mutabakat Belgesi

  Taşıyıcı tarafından imzalanan ve Uuslarararası Ticaret Odası (ICC) tarafından kayda alınan bir belge (Taşıyıcının, belirlenmiş bir acenta tarafından yayınlanan fiyat listesindeki ücretlere tâbi olduğunu gösterir).
 • Uçtan Uca Lojistik

  Bkz: Logistics Bkz: Logistics Bkz: Logistics
 • Uçtan Uca Tedarik Zinciri

  Bkz: Supply Chain Bkz: Supply Chain Bkz: Supply Chain
 • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Konvansiyonu

  Uluslararası karayolu yük taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personeli koruma ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan ve 1976'da yürürlüğe giren anlaşma
 • UBAK Belgesi

  Uluslararası kara taşımacılığı yapmak üzere başvuran şirketlere, UBAK sekreteryası tarafından belirlenen kotalara göre, ilgili ülkenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen belge.
 • UBAK Belgesi

  Bkz.: European Conference of Ministers of Ministers (ECMT) Document Bkz.: European Conference of Ministers of Ministers (ECMT) Document
 • Ulaştırma Bakanları Konferansı (UBAK)

  Üye ülkeler arasında uluslararası taşımacılığın sosyal boyutlarını da kapsamı içine alarak, taşımacılığın daha güvenli ve çevre standartlarına uyumlu filolarla, ekonomik ve teknik olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapıldığı bir bütünleşik taşıma sisteminin oluşturulması amacıyla kurulan, Türkiye'nin de kurucu üye olarak bulunduğu devletler arası bir organizasyon.
 • Uzatma

  Gerektiğinde, sözleşme süresinin belirlenecek bir tarihe kadar uzatılabileceğini belirten sözleşme maddesi.
 • Uluslararası Teslim Şekilleri

  Ticarî terimlerin, uluslararası satışlarda ülkeler arasında farklı yorumlanmasının önlenmesi ile satıcılara ve alıcılara sorumluluklarını belirtmek amacıyla, Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve kullanılması isteğe bağlı olan uluslararası yorum kuralları.
 • Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği

  Havayolu taşıyıcı ve aracı şirketleri temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin kısaltması.
 • Uluslararası Ticaret Odası

  Uluslararası düzeyde ticaret ve yatırımları artırmak, mal ve sermaye hareketlerini serbestleştirmek, özel girişimin güçlendirilmesi, uluslararası iş dünyasının gerektirdiği koşulların düzeltilip standard hale getirilmesi, iş dünyası ve uluslararası örgütler arasında iletişim kurulması yoluyla iktisadi büyümeyi artırmayı hedefleyen, 1919 yılında kurulan ve merkezi Paris'te olan uluslararası kuruluş
 • Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu

  Sivil havacılık konuları ile ilgilenen, devlet temsilcilerini gerekli yasal düzenlemeleri yapmak üzere biraraya getiren Birleşmiş Milletler birimi.
 • Uluslararası Güvenli Konteyner Sözleşmesi

  Bir fabrikanın konteyner üretebilmesi ve üretilen konteynerlerin taşımacılıkta kullanılabilmesi için Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) esaslarını belirlediği bir sözleşme.
 • Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu

  1926 yılında kurulan Dünya'daki taşıma işleri organizatörü şirketleri temsil eden kuruluş
 • Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Derneği (UTIKAD)

  Türkiye’de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, karma taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu üstlenen firmaları temsil eden sivil toplum örgütü.
 • Uluslararası Denizcilik Danışma Organizasyonu

  Tüm ülkelerin katıldığı, tehlikeli mallar, dökme yük ve genel denizcilik kuralları hakkında tavsiye kararları alan forum. (Tehlikeli madde kodları anlamında da kullanılmaktadır)
 • Uluslararası Denizcilik Örgütü

  Denizcilik sektörüne yönelik düzenlemeler konusunda uzlaşma oluşturmaya çalışan bir Birleşmiş Milletler organizasyonu.
 • Uluslararası Taşıma

  Bir ülkeden bir ülkeye doğrudan veya transit olarak; karayolu, denizyolu, demiryolu ve/veya havayoluyla yapılan her çeşit taşıma.
 • Uluslarararası Navigasyon Derneği

  Bkz: World Association for Waterborne Transport Infrastructure Bkz: World Association for Waterborne Transport Infrastructure Bkz: World Association for Waterborne Transport Infrastructure Bkz: World Association for Waterborne Transport Infrastructure Bkz: World Association for Waterborne Transport Infrastructure 
 • Uluslararası Standartlar Örgütü

  Tüm teknik ve teknik olmayan alanlardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla, 1946'da Cenevre'de kurulan uluslararası örgüt.
 • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

  Fransızca karşılığı; Transports Internationaux Routiers (TIR) olup Türkiye'de hatalı bir biçimde taşımacılıkta kullanılan bir araç adı olarak da günlük kullanım dilinde geçmektedir).
 • Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği

  1948 yılında kurulan Dünya üzerinde insanların ve yüklerin sürdürülebilir hareketliliğini refah ve ekonomik büyüme ölçütleri ile birlikte dikkate alarak yolcu ve yük taşımacılık sektörünü biraraya getirerek temsil eden uluslararası kuruluş
 • Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu

  Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi çerçevesinde denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla gemi ve liman tesislerinde gerekli güvenlik önlemelerinin alındığını gösteren kod.
 • Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı

  Ekonomik verileri analiz etmek, karşılaştırmak ve istatistiksel olarak değerlendirmek amacıyle sınıflandırmada kullanılan Birleşmiş Milletler Sistemi (Bu sınıflandırma yapısı, bölge veya ülkelere göre farklılıklar göstermektedir).
 • Uluslararası Demiryolları Birliği

  1922 yılında kurulan demiryollarının tesisi ve işletilmesi için standart kurallar belirleyen, demiryolları arasında küresel seviyede işbirliğini geliştirmek ve uluslararası demiryolu taşımacılığını geliştirecek faaliyetler düzenleyen uluslararası kuruluş
 • Uzun Ton; İmparatorluk Tonu

  1.016 kg'a ve 2.240 libreye karşılık gelen İngiliz ağırlık birimi.
 • Uzun Mesafe Tanıma ve İzleme Sistemi

  Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) hükümlerince, tüm yolcu gemilerinin, 300 Gross Ton ve üzerinde bulunan yük gemilerinin, yüksek hızlı gemilerin ve mobil deniz sondajı birimlerinin kendi bayrak tescil ülkelerine günde en az 4 kez bulundukları konumu bildirmek zorunda oldukları ve izlendikleri sistem.
 • Uzak Tedârik

  Üretim faaliyetlerinin, düşük mâliyet gerekçesiyle, uzak ülkelerdeki tedârikçilere yaptırılması durumu.
 • Uçak Pisti

  Hava araçlarının iniş ve kalkış yapması için kullanılan dikdörtgen şeklindeki alan.
 • Uydudan Araç Takip Sistemi

  Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze uydu bazlı sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran-klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan tüm sistem.
 • Uluslararası Mal Gruplandırma Standardı

  Ülke ve yıllara göre ihracat ve ithalat değerlerini karşılaştırmak için kullanılan ve Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan ürün sınıflandırması.
 • Uzatma Çatallı Çaka

  Çift derinlikli raflarda veya zemine istiflemede bir sıra arka tarafa palet koyabilmek üzere uzatma çatalı olan çaka.
 • Uniform İletişim Standartları

  Market ve perakende bazlı işletmelerde bilgisayardan bilgisayara, iş ortakları arasındaki kağıtsız veri değişimi işlemlerine yönelik standart. (Elektronik Veri Değişimi bu uygulamalardan biridir. Her büyülükteki şirket tarafından farklı ölçeklerde kullanılır.)
 • Uçak Birim Yük Kabı

  Havayolu taşımacılığında yük taşımada kullanılan uçak konteyneri/paleti.
 • Uğrak Limanı

  Bkz: Calling PortBkz: Calling PortBkz: Calling Port
 • Uygunsuzluk İstisnası

  İhalede rekabeti etkileyecek hatalı bir durum karşısında oluşan istisnai durum.
© MARSLOGISTICS