Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Kabul Belgesi

  1) Âmir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge. 2) Yükün teslim alındığını teyit ettiği belge (Bu belge ile birlikte taşıyıcının sözleşmesi sona ermiş olur.)
 • Katkı Üretimi

  Üç boyutlu nesnelerin üç boyutlu yazıcı ile üretimi.
 • Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı Anlaşması

  Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart/anlaşma.
 • Koridor

  Depolardaki yüklere erişim için kullanılan geçiş yolu.
 • Kehribar Yolu

  Antik çağda Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'nden çıkarılan kehribar taşlarının güneye, Adriyatik Denizi'ne ve Akdeniz'e taşındığı, birçok ticaret yoluna verilen ad.
 • Kilitlenmeyen Fren Sistemi

  Taşıtlarda ani frenlemelerde tekerleklerin kitlenmesini önleyerek direksiyonda tam hakimiyeti sağlayan bir sistem
 • Kilitlenmeyen Fren Sistemi

  Bkz: Antilock Braking SystemBkz: Antilock Braking SystemBkz: Antilock Braking SystemBkz: Antilock Braking SystemBkz: Antilock Braking SystemBkz: Antilock Braking SystemBkz: Antilock Braking SystemBkz: Antilock Braking SystemBkz: Antilock Braking System
 • Kol Mesafesi İlişkiler

  Tedârik zinciri üyeleri arasındaki stratejik olmayan ve bütünleşmeye dayalı olmayan en alt düzey ilişkiler.
 • Kullanılabilir

  Lokasyona veya ürüne erişilebilmesinde bir engel veya rezervasyon olmaması durumu.
 • Kullanılabilir Stok

  Üzerinde blokaj veya rezervasyon olmayan serbest stok.
 • Kefâlet

  Malın sahibinin, malın sorumluluğunu başkasına (teminatı veren kimseye) aktardığını ifâde eden yasal terim (Örneğin taşıyıcılar malı aldığı şartlardaki durumuyla dağıtmaktan sorumludurlar.).
 • Kumsala Yanaşma

  Deniz araçlarının, yükleme/boşaltma yapmak üzere kuma yanaşabilmesi için yapılan faaliyetler.
 • Kapalı Çevrimli MRP

  Malzeme Gereksinim Plânlamasının (MRP), üretim kapasitesi kısıtları altında gerçekleştirilmesi.
 • Kapalı Çevrimli Tedârik Zinciri Yönetimi

  Tedârik zincirinin kapasite kısıtları dikkate alınarak yönetimi.
 • Kıyaslama

  Performansı iyileştirmek amacıyla, varolan uygulamaların ve performans göstergelerinin, önde gelen kuruluşların örnek model veya kıyas olabilecek başka uygulamaları ve göstergeleri ile karşılaştırılması süreci (Şirketler, o anki ve geçmişteki performanslarını izleyerek ve karşılaştırarak dahili kıyaslama süreçleri de yürütürler.).
 • Karayolu-Havayolu Taşımacılığı

  Aynı sevkiyat kapsamında karayolu ve havayolu taşımacılık modlarının birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilen karma taşımacılık.
 • Kör Sayım

  Önceden herhangi bir miktar bilgisi olmaksızın, ürünlerin çeşit ve yer bilgisini içerecek şekilde sayılması.
 • Konteyner

  Bkz: ContainerBkz: Container
 • Kançello Tarihi

  Donatanlar ile kiralayanlar arasında anlaşmaya varılan ve geminin yüklemeye hazır olacağı en geç tarih.
 • Kamçı Etkisi

  1) Tedârik zincirinde geriye doğru ilerlerken, talepteki değişikliklerin etkilerinin çok daha fazla artan oranda değişikliklere neden olması. 2) Tedârik zinciri boyunca sipârişlerin gittikçe artan değişkenliği ve bilgi bozulması (Tedârik zinciri yönetiminin temel amaçlarından biri, bu olumsuz etkiyi azaltmaktır.).
 • Kurumdan Kuruma Elektronik Ticaret

  Şirketlerin iş yaptıkları diğer şirketlerle alım-satım süreçlerini elektronik ortam kullanarak gerçekleştirdiği bir tür e-Ticaret.
 • Kurumdan Tüketiciye Elektronik Ticaret

  Şirketlerin iş yaptıkları tüketiciler ile satış süreçlerini elektronik ortam kullanarak gerçekleştirdiği bir tür e-Ticaret.
 • Kelebek Koridor

  Depolarda giriş-çıkış noktasına çarpraz konumda olan kelebek görünümündeki koridor.
 • Kelebek Etkisi

  Bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin, büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesi durumu (Küçük bir hava akımının giderek büyük bir fırtınaya dönüşebilmesi).
 • Kabotaj

  1) Bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma yetkisini salt kendi bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesi. 2) Karayolu taşımacılığında, ilgili ülkede, sadece o ülkenin ticarî araç sürücülerinin çalışma hakkı.
 • Konsol Raf, Destek Raf, Gargamel Raf

  Özellikle uzun malların (profil, boru, levha, plastik, ahşap vb.), yan yana veya üstüste istiflenmesinde kullanılan, ön tarafı açık yatay yönde taşıyıcı kolları olan raf.
 • Kap ve Ticaret

  Bkz: Emission Trading Systems
 • Kapasite Kısıtlı Tedârik Zinciri

  Tedârik zincirinde yer alan birimlerin kapasitelerini dikkate alarak yapılan arz ve talep dengeleme faaliyetleri.
 • Kapasite

  Belirlenmiş koşullar altında, süre veya başka ölçütlere göre elde edilebilecek en yüksek üretim (çıktı) miktarı.
 • Kapasite Yönetimi

  Toplu üretim planı, ana (master) üretim programı, malzeme
 • Kapasite Planlama

  Lojistik ve tedârik zinciri gereksinimlerini doğru zaman ve yerde karşılamak üzere gerekli kaynakların temini.
 • Kapasite Gereksinim Planlaması

  Üretimi gerçekleştirmek üzere, makina ve işçilik kaynak gereksinimlerini belirleme ve dengeleme süreci.
 • Karbondioksit Eşdeğeri (CO2e)Karbondioksit Eşdeğeri (CO2e)Karbondioksit Eşdeğeri (CO2e)Karbondioksit Eşdeğeri (CO2e)Karbondioksit Eşdeğeri (CO2e)

  Sera gazı etkisi yaratan tüm gazların ve partiküllerin karbondioksit cinsinden ifâdesi.
 • Karbon Ayak İzi

  Birim CO2 cinsinden ölçülen ve küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden olan, kurumların veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. faaliyetlerinden kaynaklanan veya satın aldığı ürünlerin üretimi ve lojistiğinden dolayı atmosfere yayılmasına neden olduğu toplam sera gazı salınım (emisyon) miktarı.Birim CO2 cinsinden ölçülen ve küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden olan, kurumların veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. faaliyetlerinden kaynaklanan veya satın aldığı ürünlerin üretimi ve lojistiğinden dolayı atmosfere yayılmasına neden olduğu toplam sera gazı salınım (emisyon) miktarı.Birim CO2 cinsinden ölçülen ve küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden olan, kurumların veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. faaliyetlerinden kaynaklanan veya satın aldığı ürünlerin üretimi ve lojistiğinden dolayı atmosfere yayılmasına neden olduğu toplam sera gazı salınım (emisyon) miktarı.Birim CO2 cinsinden ölçülen ve küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden olan, kurumların veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. faaliyetlerinden kaynaklanan veya satın aldığı ürünlerin üretimi ve lojistiğinden dolayı atmosfere yayılmasına neden olduğu toplam sera gazı salınım (emisyon) miktarı.Birim CO2 cinsinden ölçülen ve küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden olan, kurumların veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. faaliyetlerinden kaynaklanan veya satın aldığı ürünlerin üretimi ve lojistiğinden dolayı atmosfere yayılmasına neden olduğu toplam sera gazı salınım (emisyon) miktarı.
 • Koli Taşıma Kıskacı

  Yuvarlak yüzeylerden ziyâde çamaşır makinası, balya gibi düz yüzeyli yükleri iki yandan sıkıştırarak kaldırmada ve taşımada kullanılan bir çaka eklentisi.
 • Kutulama

  Aynı veya farklı ürünlerin müşteriye gönderilmek üzere belirli boyutlardaki kutuların içine konulması işlemi.
 • Koli Kodu

  Parça (item) barkodundan farklı olarak, parçaların içine konduğun paketin barkodu.
 • Koli Etiketi

  Taşımacılıkta kullanılan kolilerin dış yüzünde yer alan, varış yeri ve koli içeriği bilgisini gösteren etiket.
 • Katalog Kanalı

  Çağrı merkezi, B2B, B2C gibi elektronik ortamlar kullanılarak sipârişlerin müşterilerden doğrudan alınması ve sipâriş edilen ürünlerin müşterilere gönderilmesi.
 • Kategori Yönetimi

  Tedârik zinciri boyunca, ürünlerin benzer gereksinimleri ve özellikleri (üretim süreci, ürün türü, vb.) dikkate alınarak sınıflandırılıp, farklı stratejik iş birimleri olarak yönetilmesi (Bu uygulama, kategori yöneticisine, stok düzeyleri, raf alan tahsisleri, promosyonlar, asorti kararları vb. konularda tam sorumluluk verilmesini öngörür.).
 • Kanal

  Bkz: Distribution ChannelBkz: Distribution ChannelBkz: Distribution Channel
 • Kanal Çatışması

  Bir şirketin eski ve yeni dağıtım kanallarının birbiri ile rekâbet etmesi durumunda ortaya çıkan çatışmalar.
 • Kanal Entegrasyonu

  Çoklu kanal aracılığı ile müşteriye erişen
 • Kanal Ortakları

  Bir ürün ailesini üretmek ve satmak üzere biraraya gelen ve bir dağıtım kanalı boyunca yer alan iş ortakları (tedârikçiler, üreticiler, distribütörler, perakendeciler vb.).
 • Kloz

  Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel koşullarındaki noktaları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken koşulları gösteren uyarılar.
 • Kentsel Lojistik

  Kentsel alanlarda farklı kurumlar tarafından yürütülen lojistik eylemlerinin, trafik koşulları ve çevresel etkiler ile birlikte, enerji tüketimi de gözönüne alınarak, pazar ekonomisi bütünlüğü içinde eniyilenmesine yönelik lojistik.
 • Kümeleme

  Sık olarak birlikte gönderilen ürünlerin depolarda birbirlerine yakın bir şekilde yerleştirilmesi.
 • Kod

  Ortak kullanılan bilgileri ayrıştırarak sınıflandırmak amacıyla metnin sayısal veya alfasayısal gösterimi.
 • Kodlama

  Bkz: Coding
 • Kodlama

  Kurallar kümesini, anlamlı, açık ve sıralı şekilde ifâde etme.
 • Karma Toplama

  Depolarda S tipi ve Geri Dünüşlü Toplama modelinin birlikte kullanılması. (Koridordaki toplama yoğunluğuna bağlı olarak koridorun sonuna kadar gidilir veya ürün alındıktan sonra geri dönülür).
 • Karma Taşıma Belgesi

  Malların taşınmasında birden fazla taşıma modunun söz konusu olduğu durumlarda taşıyan tarafından taşıtana verilen ve malların teslim alındığı yerden varış yerine kadar taşınacağını gösteren belge (Konşimento).
 • Karma Taşımacılık Operatörü (KTO)

  Bkz: Multimodal Transport Operator (MTO)
 • Karma Taşımacılık

  Taşımanın başlangıç ve bitiş aşamalarındaki kısa mesafelerde karayolunun kullanıldığı ve aradaki uzun mesafeli taşımanın demir, nehir, kanal veya deniz yolu ile yapıldığı taşımacılık sistemi.
 • Komple Yük

  Bkz: Full Truck Load (FTL)
 • Karma Toplama

  Bkz: Combine Picking
 • Konsinye Stok

  1) Teslim alındığında değil, kullanıldığında ödemesi yapılan ürünler. 2) Müşteriye satılana kadar tedârikçiye ait olan ama satıcıda bulunan ürünler.
 • Konşimento

  İhracatçı ile nakliyeye konu olan malları belli bir noktadan diğerine taşıyacak olan taşıyan arasında yapılan taşıma sözleşmesidir.
 • Konsolidasyon, Yük Birleştirme

  Küçük miktarlı yüklerden büyük yükleme partileri oluşturarak, taşımacılıkta ölçek ekonomisinin sağlanması.
 • Konsolidasyon Merkezi; Toplama Deposu

  Tedârikçilere yakın, üreticiye destek amaçlı kullanılan depo (Bu şekilde küçük miktarlar birleştirilerek büyük miktarlı ve karma ürünlü sevkiyatlar gerçekleştirilir).
 • Konsolidasyon Deposu; Toplama Deposu

  Bkz: Consolidation Center
 • Konsolosluk Faturası

  İhracatçı firmanın malını ihraç edeceği ülkenin konsolosluğundan temin edeceği boş fatura formunu doldurarak konsolosluğa onaylatılan fatura.
 • Konteyner

  Her türlü atmosferik koşullara dayanıklı olan, özellikle denizyolu taşımacılığı bağlantılı karma taşımacılıkta kullanılmakta olan, üstüste istiflenebilen, kolay elleçlenebilen ve yüklerin içine yerleştirildiği standart metal yük kabı.
 • Konteyner Yük İstasyonu

  Giden ürünlerin gruplandırılıp konteynerlere doldurulduğu, gelen ürünlerin konteynerlerden çıkarılıp ayrıldığı ve aktarmalı yüklerin depolandığı, liman/terminal içinde, yakınında veya limanla/terminalle ilişkili bir yerde bulunan tesis.
 • Konteyner Havuzu

  Boş konteyner taleplerinin karşılandığı konteyner stok alanı.
 • Konteyner Gemisi

  Özellikle konteyner taşıma amaçlı tasarlanmış gemi.
 • Konteyner Deposu

  Boş konteynerlerin konulduğu alan. (Bu alanlarda konteynerlere bakım, onarım ve temizlik hizmetleri de verilebilir.)
 • Konteyner Terminali

  Farklı taşıma modları arası konteynerlerin aktarıldığı ve kontenerlerin depolandığı yer.
 • Konteynerle Taşıma

  1) Konteynerin güvenli ve standart bir şekilde, içindeki yükü elleçlemeden, çeşitli araçlarla (karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolu modları ile) bir noktadan başka bir noktaya taşınması ve/veya bu araçların arasında birbirlerine aktarılması yöntemi. 2) Çeşitli yüklerin konteynerle taşınmaya uygun duruma getirilmesi. 3) Tedârikçilerle üreticiler arasında veya bir üretim tesisi içinde malzemelerin zarar görmeden, gerekirse tam zamanında üretim ilkesine uygun, sayma kolaylığı ve sayım doğruluğu sağlayacak şekilde taşınması ve depolanması amacıyla standart kaplar kullanılması.
 • Kuralsız Pazar

  Şirketlerin, giriş ve çıkışta hiç bir kurala tabi tutulmadığı, rekâbet dengesinin olmadığı pazar.
 • Kontrat Lojistiği

  Lojistik hizmet sağlayıcı şirket ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak lojistik operasyonların dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmesi.
 • Konveyör

  Malzemenin sürekli olarak taşınmasını sağlayan; yatay, dikey veya eğimli bir şekilde hareket edebilen taşıyıcı sistem.
 • Kuraldışılık

  Yasal olmayan, standart prosedürlere uymayan veya etik olmayan davranış ve uygulamalar.
 • Kuşetli Yük Vagonu, Otokuşet

  Karayolu araçlarının demiryolu ile taşınmasında kullanılan vagon.
 • Kurye Hizmeti

  Bir kişinin yaya veya motorsikletle taşıyabileceği ağırlık ve hacimdeki, haberleşme mahiyetinde olmayan, değerli/değersiz evrak ya da küçük boyuttaki hediyelik eşya, numûne türü PTT tekeli dışı gönderilerinin alınarak alıcısına ulaştırma hizmeti (Daha çok kent içi taşımalarda yaygındır).
 • Kargo ve Kurye (KK) Hizmetleri

  Kargo, kurye ve paket taşıma hizmetlerinin tümü.
 • Kapsama Dönemi

  Stokların gözden geçirme ve tedarik süresi toplamı.
 • Kredili İşlem

  Maliyet merkezinin bütçesini yeniden düzenlemek üzere malın envantere aktarılarak envanter değerinin yükseltilmesi. (Sadece kullanılmayan ve imalatçının gereksinimlerinin üzerinde olan envanterlerde uygulanır.)
 • Kritik Başarı Etmeni

  Bir şirketin temel hedeflerine ulaşması için zorunlu olarak dikkate alması gereken etmenlerden (faaliyetler ve süreçler) her biri.
 • Kalabalığın Gücü

  Profesyonellere ait işlerin, boş zamanı, öğrenme isteği ve internet bağlantısı olan kalabalıklar tarafından yapılabilir hale gelmesi (Ekşi sözlük gibi tüketicilerin edilgen bir konumdan daha etkin bir hale geldiği, okurluk'tan yazarlığa, dinleyicilikten fikir ve eser yaratıcısına dönüştüğü yeni bir dünyanın genel tanımı da diyebiliriz.)
 • Kusur

  Şartnâmelere ve/veya spesifikasyonlara uymama durumu.
 • Kur Riski

  Dış ticaret işlemleri sürecinde, döviz kurunda değişiklik olma olasılığını ifâde eden durum (Bu durum bir tarafın yararına, diğerinin ise zararına olabilir.).
 • Kurp; Ray Dönemeci

  Demiryolundaki ray kavisi, kıvrımı.
 • Karar Destek Sistemi

  Yöneticilerin doğru kararlar vermesine yardımcı olmak üzere hazırlanmış, bir veritabanı yönetim sistemi çerçevesinde veriye hızlı şekilde ulaşan, analiz eden, sorgulayan, süzen ve etkin kararlar sunan yazılımlar.
 • Karayolları Genel Müdürülüğü (KGM)

  Türkiye Cumhuriyeti otoyol, devlet ve il yolları yapım, bakım ve onarmından sorumlu kamu kuruluşu.
 • Kirli Deniz Konşimentosu

  Malların gemiye teslim alınmadan önce kaptan tarafından tespit edilen dış görünüş itibariyle gözle görülür bir hasarın (kusur, bozuk, yırtık, kırık, çatlak, vb.) düzenlenen konşimentonun üzerine yazılması.
 • Kapıdan Kapıya Teslimat

  Satıcıdan alınan ürünün doğrudan alıcıya teslimi.
 • Kısa Mesafeli Taşıma

  Genellikle uzun mesafeli taşımanın bir parçası olarak ürünlerin kısa mesafeli taşınması. (Örneğin konteynerleştirilmiş yüklerin limanlar arası taşınması)
 • Kuru Dökme Yük Konteyneri

  Üzerinde küçük kapı veya pencere deliklerinin bulunduğu hububat gibi dökme yükün konulduğu, dikey veya yatay konumda boşaltma yapılan konteynerdir
 • Kuru Yük İndeksi

  Bkz. Baltic Dry IndexBkz. Baltic Dry Index
 • Kuru Yük

  Konteyner, taşıt, kereste, mermer, hububat gibi sıvı olmayan yük.
 • Kara Terminali

  Karma taşımacılıkta, yükün konsolide edildiği, farklı taşıma modları arası aktarma işleminin ve/veya katma değerli faaliyetlerinin yapıldığı karada bulunan terminal.
 • Kademe Stoku

  Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinin belli bir aşamasındaki stok.
 • Kurumsal Kaynakların Plânlanması

  Bir şirketin veya grubun farklı lokasyonlarda ve farklı üretim özelliklerinde de olabilen, birden fazla işletme veya tesisini içerecek şekilde tüm işlevlerinin (satış, lojistik, finansman, insan kaynakları vb.) eşgüdümlü olarak plânlanması ve kontrolunun gerçekleştirildiği bütünleşik yazılım sistemi.
 • Kılçık Koridor

  Depolarda giriş-çıkış noktasına çarpraz konumda olan balık kılçığı görünümündeki koridor.
 • Kuka zemine dik

  Zemine kağıt bobin yığma
 • Kesin Teklif

  Fiyatın belli bir süre için geçerli olduğu teklif.
 • Karayolu-Denizyolu Taşımacılığı

  Aynı sevkiyat kapsamında karayolu ve denizyolu taşımacılık modlarının, konteyner veya treylerin gemide taşınmasıyla gerçekleştirilen karma taşımacılık.
 • Kayar Raf

  Yüksek devir hızı ve daha iyi hacim kullanımı amacıyla; kutu, palet vb. ambalajlı ürünler için FIFO ilkesini gerçekleştirmek üzere bir birim yük alındıktan sonra diğer birim yüklerin eğimli makaralar üzerinde kayarak boşaltma pozisyonuna geldiği raf.
 • Kanat Koridor

  Depolarda giriş-çıkış noktasına çarpraz konumda olan kanat görünümündeki koridor.
 • Katlanabilir Konteyner

  Vidalı ve geçme özelliği ile şaşi dahil tüm bileşenleri sökülerek kolayca taşınabilen ve depolanabilen konteyner.
 • Kale Merkezi

  Havacılıkta dağıtım merkezi. (Bu tür merkezlerin yoğun trafik hacmi nedeniyle diğer havalimanlarına üstünlük kurma avantajı vardır.)
 • Kırklık

  Konteyner terminolojisinde kullanılan ve 40 feet'lik (12,16 m.'lik) konteynere karşılık gelen bir ölçü birimi.
 • Karayolu Aracında Teslim

  Satıcının ürünü alıcı tarafından gönderilen demiryolu aracında teslim şekli (eski Incoterms kuralıdır)
 • Karayolu Aracında Teslim

  Satıcının ürünü alıcı tarafından gönderilen karayolu aracında teslim şekli (eski Incoterms kuralıdır)
 • Küresel Lokasyon Numarası

  GS1 organizasyonu tarafından geliştirilen, firmaların lokasyonlarının tanımlanmasında kullanılan kod (GS1 standartlarının bir parçasıdır).
 • Küresel Kaynak Kullanımı

  Ürün, malzeme ve hizmetlerin küresel kapsamda kimden, nereden ve nasıl temin edileceği konusundaki kararlarla sonuçlanan bir faaliyetler serisi.
 • Kargo Uçağı

  Salt kargo amaçlı kullanılan ve yolcu taşımayan uçak..
 • Karşılama Oranı

  Depolarda toplama iş emrindeki her SKU satırının sipariş edilen adette toplanma oranı (Bir satırda 10 adet istenen ürün, depoda eksik olması nedeniyle 9 adet toplansa bile o satır tam olarak toplanıp iş emri kapatılmamış sayılır.)
 • Komple

  Bir taşıma aracı veya kabının bir göndericiye tahsis edilmesi.
 • Komple Yük Taşımacılığı

  Tek bir noktadan alınarak tek bir noktaya giden ve bir aracı dolduran veya doldurma sorumluluğunun taşıtana ait olduğu taşımacılık türü.
 • Küresel Karşılama

  Ürün tasarımından son müşteriye kadar olan tüm değer zincirini içeren tedarik zinciri kavramı. (Müşteri İlişkileri Yönetimi-CRM, Tedarik Zinciri Yönetimi-SCM ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi-SRM yazılımlarının eşgüdümünü kapsar.)
 • Küresel Konumlama Sistemi

  Dünya üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hattında, dört veya daha fazla uydu ile her türlü hava koşulunda yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemi.
 • Küresel Ticari Ürün Numarası

  GS1 organizasyonu tarafından geliştirilen, firmaların ticari ürün gruplarının tanımlanmasında kullanılan kod.
 • Küreselleşme

  Gelişen iletişim ve bilişim teknolojileri ile uluslararası ticaretin etkileriyle, işlerin (üretim, pazarlama, rekâbet vb) sadece yerel ölçekte değil tüm dünya ölçeğinde yapılması anlayışı.
 • Kılavuz Sistemleri

  Depolarda çok dar koridor çakaları gibi otomatik yönlendirmeli araçların istenen yönde gitmesini sağlayan sistemler.
 • Kapaksız Konteyner Gemisi

  Ambar kapaksız konteyner gemisi..
 • Kusursuz Düzeltme

  Müşteri etkilenmeden hatanın yakalanması ve düzeltilmesi.
 • Kara Limanı/Kara Terminali

  Bkz: Dry PortBkz: Dry PortBkz: Dry PortBkz: Dry PortBkz: Dry PortBkz: Dry PortBkz: Dry Port
 • Kitlenmiş Yük Modeli

  Yükü dengeli bir biçimde birim yük (palet vd.) haline getirirken birbirine göre konumlandırılarak ve bağlanarak yerleştirme modeli
 • Kanban

  1) Tam Zamanında Üretim/Tedârik sistemlerinde gereksinim duyulan malzemenin, gereksinim duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayan bilgi, doküman, sinyal, elektronik mesaj. 2) Bir stok noktasında yeni parti malın bir önceki partinin kullanımına bağlı olarak sipariş edildiği bir çekme sistemi.
 • Kilit Tarih Sayımı

  Bkz: Annual StocktakingBkz: Annual Stocktaking
 • Koşum Çivisi

  Çekici ile yarı-römork bağlantısını sağlayan büyük pim.
 • Kümelenme

  Kendi aralarında bazı benzerlikler, bağlar, rekabet veya çeşitli ticari ve üretimsel ilişkiler bulunan şirket ve kurumların genellikle aynı coğrafi alanda yoğunlaşarak işbirliği yapma ve birlikte hareket etme yaklaşımı.
 • Kara Taşımacılığı

  Karada yapılan, dolayısıyla hem karayolu, hem de demiryolu taşımacılığını içeren taşımacılık.
 • Karaköprüsü

  1) Yerel, bölgesel ve hattâ uluslararası ticarî akışları gözönüne alınarak, kara parçasını bir köprü gibi düşünerek geçme. 2) Uluslararası yüklerin bir kıtanın deniz kıyısından alınarak diğer deniz kıyısına demiryolu ile taşınmasını içeren karma taşımacılık hattı. (Örneğin uzakdoğudan çıkan bir yükün önce Amerika kıtasına denizyolu ile gönderilmesi, Amerika kıtasını demiryolu ile geçerek Avrupa'ya denizyolu ile taşınması.)
 • Karayla Çevrili Ülke

  Denize kıyısı olmayan ülke.
 • Kira Sözleşmesi

  Bir mülkün belirli bir zaman kullanımı için periyodik ödemeler yapmayı ifade eden bir sözleşme.
 • Konteyner Yükünden Az

  Bir konteynerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak doldurmayan yük.
 • Kiracı

  Bir kiralama sözleşmesi çerçevesinde kontrol altında tutulan araç (sürücülü veya sürücüsüz) veya ekipmandan yasal olarak sorumlu şirket.
 • Kiraya Veren

  Bir kiralama sözleşmesi çerçevesinde araç (sürücülü veya sürücüsüz) veya ekipmanın yasal kullanım hakkını başka bir şirkete veren kuruluş.
 • Küşat Mektubu

  Amir bankanın amir tarafından kendisine verilen akreditif açma talimatına göre hazırlanan teklif formu.
 • Kayıp Satış Mâliyeti

  Bir ürünün, talep edilmesine rağmen süresi içinde verilememesi nedeniyle müşterinin alımdan vazgçemesi sonucu oluşan mâliyet.
 • Kendinden Kaldırma Ekipmanı

  Araç gövdesi üzerinde bulunan yükleme-boşaltma ekipmanı.
 • Kuyruk Asansörü

  Bkz: Tail LiftBkz: Tail LiftBkz: Tail LiftBkz: Tail LiftBkz: Tail LiftBkz: Tail Lift
 • Kayıp ve Hasar Şikayeti

  Yükün taşınması esnasında oluşacak herhangi bir kayıp, hasar ile gecikme durumunda oluşan zararın karşılanması için başvurulan tazminat.
 • Kitlesel Özelleştirme

  Esnek bilgisayar destekli üretim sistemleri kullanarak farklı müşteri beğenilerine uygun farklı ürünlerin üretimini maliyet etkin bir biçimde aynı hatta ardışık olarak gerçekleştiren üretim sistemi. (Bu sistemde özellikle üüründen ürüne geçiş süre ve maliyetleri en aza indirilmektedir.)
 • Kitle Üretimi

  Üretilen ürünler için üretim hatlarının kurulduğu, aynı tip ürünün kitleler hâlinde çok büyük miktarlarda üretildiği üretim sistemi. (Buradaki üretim hatlarındaki makinalar ve tezgâhlar özel amaçlıdır ve üretimin amacı hızlı ve çok sayıda ürün üretmektir. Örneğin otomobil veya beyaz eşya üretimi.)
 • Karekod

  Bkz: Quick Reponse Code
 • Kağıt Geri Dönüşümü

  Kağıt üretim tesislerinde atık kağıtların hamur haline getirilerek geri dönüşümünün sağlanması.
 • Kara Köprüsü

  Bkz: Land BridgeBkz: Land BridgeBkz: Land BridgeBkz: Land BridgeBkz: Land Bridge
 • Karma Taşımacılık

  Aynı sevkiyat kapsamında en az iki farklı taşımacılık sisteminin birlikte kullanılması.
 • Karma Palet

  Farklı ürünlerin palet kapasitesi dikkate alınarak aynı palet üzerinde bir arada istiflenmesi.
 • Karışık Önce Dağıt Sonra Topla Araç Rotalama Problemi

  Önce dağıtım ve sonra(dönüşte) toplama işlemlerinin yapıldığı araç rotalama problemi
 • Kuyruk Asansörü

  Bkz: Tail LiftBkz: Tail LiftBkz: Tail LiftBkz: Tail LiftBkz: Tail Lift
 • Karma Taşımacılık Konşimentosu

  Birden fazla taşıma modunu içeren sevkiyatlarda karma taşımacılık operatörünün sorumluluklarını gösteren taşıma sözleşmesi.
 • Karma Taşımacılık Operatörü (KTO)

  Kendi adına veya kendi adına hareket eden bir başkası adına, gönderici veya karma taşımacılık operasyonuna katılan taşıyıcılarla, aralarında bir hizmet sözleşmesi yaparak yükümlülüklerini üstlenen kurum.
 • Kusursuz İade

  Ürünle ilgili bir kalite problemi olmamasına rağmen özellikle e-ticarette erken/geç teslim, beğenmeme veya istenen özelliklerde olmaması nedeniyle iade edilen ürün.
 • Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması

  Kanada, ABD ve Meksika devletlerinin 1989'da kurdukları ticari ve ekonomik birlik.
 • Kullanılabilir Adres

  Depolarda, geçiş ve hizmet alanları (koridorlar, katma değerli hizmetler, araç yükleme ve boşaltma alanları vb.) hariç depolama amacıyla kullanılabilecek alanlar.
 • Kağıt Bobin Kıskacı

  Kağıt Bobinleri sararak kaldıran, taşıyan ve döndüren çaka eklentisi/ataşmanı.
 • Koli Cebi

  İlgili evrağın koli üzerine konması ve dışarıdan okunabilmesi için kullanılan şeffaf cep.
 • Kısmi Yük Makbuzu

  Asgari ağırlıktan hafif yüklerin gereksiz yere para ödenmemesi için tek bir konşimento ile sevk edilmesi durumunda yük sahiplerine verilen, ancak başkasına devir ve temlik edilemeyen makbuz.
 • Kişisel Dijital Yardımcı

  Bilgisayarların temel işlevlerini yerine getirebilen, internete bağlanabilen, genellikle dokunmatik ve cebe sığabilecek küçüklükte mini bilgisayar.
 • Kasaya Toplama

  Ürünlerin otomatik olarak geldiği, personel belirli bir noktada bulunarak ürünleri kasalara aktardığı toplama.
 • Konveyörden Toplama

  Toplayıcı ürünü toplama noktasından aldıktan sonra genelde rafa paralel bir şekilde hareket eden konveyör üzerine konduğu ve sonraki toplama noktasına gittiği toplama.
 • Koliye Toplama

  Ürünlerin bir koli içine yerleştirilerek toplanması.
 • Kutuya Toplama

  Paket taşıyıcılar için, siparişin hazırlanması sürecinden önce parça boyutlarını/ağırlıklarını dikkate alma kuralı. (Böylece, yükler doğrudan kutuya toplanır. Toplama tamamlandığında, yükün ezilmesini/ıslanmasını vb. riskleri önlemek için koruyucu malzeme kullanılır. Bu kural, benzer boyut/ağırlık özelliklerine sahip ürünlerin toplanması/paketlenmesi sırasında en iyi şekilde çalışır. Çok farklı çeşitte ürünlerin karışımından oluşan işlemlerde bu kuralın verimli bir şekilde çalışması çok zordur.)
 • Karayolu-Demiryolu Taşımacılığı

  Aynı sevkiyat kapsamında karayolu ve demiryolu taşımacılık modlarının, konteyner veya treylerin vagon üzerinde taşınmasıyla gerçekleştirilen karma taşımacılık.
 • Kılavuz Kaptan

  Liman alanlarını, boğazları ve/veya kanalların deniz trafiğini ve özelliklerini çok iyi tanıyan ve bu nedenle gemilerin güvenli bir şekilde manevra yapmasını sağlayan, gemiye küçük deniz araçları ile getirilen ve işi bittikten sonra gemiden ayrılan kaptan.
 • Kotalar

  İthal veya ihraç edilen malların miktarlarının kontrol altında tutulması amacıyla, bir ülke tarafından ürün gruplarına veya bir başka ülkeye uygulanan sınırlandırmalar.
 • Kalite Güvence

  Ürün ve/veya hizmetlerin, kalite konusunda öngörülen gerekleri yerine getirmesinde yeterli düzeyde güveni sağlamak üzere uygulanana plânlı ve sistematik etkinlikler bütünü. (Bu çerçevede dokümantasyon, eğitim ve denetim faaliyetleri sürekli olarak gerçekleştirilir.)
 • Karantina Stok

  Hatalı dokümantasyon, bozuk mal, kusurlu ürünlerin geri çağırılması, vb. nedenlerle sağlam ürünlerden ayrı tutulan stok.
 • Kuyruk Süresi

  Bir işin işlem görmek üzere bekleme süresi.
 • Karekod

  Çubuk barkoda göre daha fazla veri bulundurma kapasitesi olan, beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden oluşan matris şeklindeki(iki boyutlu) barkod tipi.
 • Kalite Kontrol

  Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi. (Bu çerçevede giriş, süreç ve nihaî kontrollar, test, ölçüm vb. şekilde gerçekleştirilir.)
 • Konteyner İstifleyici

  Konteyner elleçlemede kullanılan, dolu ve boş konteyner elleçlemesine göre kaldırma kapasiteleri farklı olan mobil istifleyici.
 • Karşılıklılık; Mütekabiliyet

  1) Hakların karşılıklı değişimi. 2) Bir tarafın verdiği haklara karşı diğer tarafında bazı hakla sağlaması. (karşılıklı vize muafiyeti gibi.9
 • Kısıtlı Ürünler

  Belirli özel koşullar altında elleçlenebilecek ürünler.
 • Kısıtlayıcı Spesifikasyon

  Rekabetçi ihale koşullarını önleyen ürün teknik özelliği.
 • Kâr Paylaşımlı Sözleşme

  Açık maliyet çalışılarak satılan ürünün karının tedarikçi ve satıcı arasında önceden belirlene kurala göre paylaşıldığı sözleşme.
 • Karayolu Geçiş Belgesi

 • Karayolu Taşımacılığı

  Karayollarında kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanlarını ve araçlarını kullanarak yapılan yük ve insan taşımacılığı.
 • Kaba Kapasite Planlama

  Üretim veya ana üretim programını kritik (temel) kaynaklar ile kapasite sınırları içinde olup olmadığının planlanması. (Kaynak Plânlama’dan daha ince ve ayrıntılı, ama Kapasite Gereksinim Planlamasından (CRP) daha az ayrıntılıdır.)
 • Kilitli Numune Alanı

  Gemi ile gelen yüklerden muayene işlemi esnasında alınan numuneden bir örneğin gemide saklandığı alan. (Ancak bunların belli bir süre sonra imha edilmesi gereklidir.)
 • Kapalı Zarf Usülü İhale

  Önceden belirlenmiş ve duyurulmuş bir süre içinde, tekliflerin kapalı zarf içinde alındığı ve içeriğinin hiç kimse tarafından görülmediği ihale.
 • Kendi Toplama Servis

  Depolarda veya satış noktalarında müşterinin kendisinin toplama yapabilmesi.
 • Kendinden Yüklemeli

  Kendi üzerinde yükleme boşaltma ekipmanına sahip olunma durumu. (Bu ekipman, taşıyıcı aracın yükleme ya da boşaltma yapacağı yerde gerekli ekipman olmadığı takdirde önem kazanır). kendi yükleme boşaltma sistemleri vardır. Bu sistem genellikle bir vinci ifade eder, ancak bir tankerde bu durum pompalama sistemini ifade etmek için kullanılır.)
 • Kamyonet

  İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt.
 • Kısa Mesafe Deniz Taşımacılığı

  Kıyılar, iç su yolları, kapalı denizler ve adalardaki limanlar arası okyanus aşmayan, kısa mesafeli ve kısa süreli ulusal ve uluslararası denizyolu taşımacılığı.
 • Kısa Ton

  907,20 kg'a denk gelen ağırlık birimi.
 • Kıtlık oyunu

  Müşteriler tarafından istenilen toplan ürün miktarının mevcut stok tarafından karşılanmaması durumunda mevcut stokun belirli kurallar çerçevesinde müşterilere paylaştırılması.
 • Konuşma Bazlı Teknoloji

  Duyulan komutları ve kullanıcının ses girdisini veriye çeviren ses tanıma teknolojisi. (Mobil ses sistemleri kulaklık, mikrofon ve giyilebilir bir bilgisayardan oluşmaktadır.)
 • Konteyner

  Bkz: Container
 • Kaçak Yolcu

  Gemiye kaçak binen yolcu.
 • Konteyner İstifleyici

  Konteynerleri taşımak ve istiflemek üzere liman terminalleri ve ağır taşıyıcı gerektiren sahalarda kullanılan istifleyici araç.
 • Konteyner Yükleme

  Yüklerin, belirlenmiş ölçütlere göre, konteynerlere yerleştirilmesi.
 • Kuyruk Asansörü

  Taşıma araçlarının içindeki yükü zemine indirmek veya tersi yönde yükü yükseltmek amacıyla araçlara monte edilen asansör
 • Kamçı Etkisi

  Bkz: Bullwhip EffectBkz: Bullwhip EffectBkz: Bullwhip Effect
 • Kamyon Römork

  Bir kamyon tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.
 • Karekod

  Bkz: Quick Response CodeBkz: Quick Response CodeBkz: Quick Response Code
 • Kapasite Kısıtsız Tedârik Zinciri

  Tedârik zincirinde yer alan birimlerin kapasitelerini dikkate almadan yapılan tedârik zinciri yönetimi faaliyetleri.
 • Kentsel Lojistik

  Bkz: City LogisticsBkz: City Logistics
 • Katma Değer

  1) Bir kurumun çıktı değeri ile girdi değeri arasındaki fark. 2) Bir şirketin girdilerine kattığı değer (İşçilik, amortisman, kâr, vergi ve borçlar toplamı). 3) Arttırılan veya iyileştirilen değer, işlevsellik veya yarar.
 • Katma Değerli Lojistik

  Lojistik süreçlerde genel operasyonlara ek olarak yapılan ve farklılık yaratarak değer kazandıran işlemler.
 • Katma Değerli Hizmetler

  Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalajlama, katlama, ısı ölçme, aktarma, karıştırma, birleştirme, ayırma, paletleme, hafif montaj, iade işlemleri, imha, kullanım kılavuzu ekleme, barkod işlemleri, bakım-onarım işlemleri vbg. hizmetler. (Her bir hizmet ürün üzerinde bir katma değer sağlar ve bu hizmetler fiyatlandırılır.)
 • Konşimento, yük manifestosu, irsaliye

  Bkz: Airway BillBkz: Airway BillBkz: Airway Bill
 • Kantar İstasyonu

  Aracın toplam ve dingil ağırlıklarını kontrol etmek için, kamusal yollarda kurulan tesis.
 • Kablolu Yönlendirme Sistemleri

  Üretim veya depo içindeki araçlara rehberlik etmesi amacıyla zeminin içine yerleştirilen yönlendirici kablo. (Genellikle çok dar koridor uygulamalarında otomatik yönlendirmeli araçlarla kullanılır).
 • Kablosuz Ağ

  Radyo Frekansı teknolojisi kullanarak çalışan, elektronik aygıtlar arası veri aktarımını sağlayan ve kablo gerektirmeyen ağ.
 • Kablosuz Geniş Ağ Takip Sistemi

  Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze radyo frekansı bazlı (GSM, Mobitex, Telsiz) sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran-klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.
© MARSLOGISTICS