Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Hava Trafik Kontrolü

  Havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarını yöneten birim.
 • Havalimanı Kapasitesi

  Havalimanından geçiş yapabilecek yolcu sayısı ve/veya yük miktarı.
 • Hava Kalitesi Endeksi

  Belirli bir lokasyondaki havanın kalitesinin ifade edilmesi için kullanılan ölçü.
 • Hava Konşimentosu

  IATA üyesi havayolu taşıma şirketleri tarafından düzenlenen, havayolu taşıma senedi.
 • Hak Devri

  Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.
 • Hücresel Üretim Sistemi

  Benzer îmalat karakteristiklerine sahip belirli ürünlerin/parça gruplarının (parça ailelerinin) ayrı yerlerde îmalatı için işlem, insan ve makina gruplarının oluşturduğu sistem.
 • Hak Talebi

  Lojistik faaliyetler sırasında oluşan kayıplar, hasarlar, sözleşme ihlâli veya fahiş fiyatlar nedeniyle oluşan zararın karşılanması için ileri sürülen talep.
 • Hacimsel Ağırlık

  Taşıma moduna göre ücret belirlenmesinde hafif ürünler için hacim, ağır ürünler için ağırlık üzerinden hesaplanan teorik ağırlık (Örneğin karayolu taşımacılığında 1 m3'lük yükün hacminin 333 kg'lık ağırlığa karşılık geldiği kabul edilir. Sözkonusu yük 150 kg. olsa da 333 kg. üzerinden ücret alınır.).Taşıma moduna göre ücret belirlenmesinde hafif ürünler için hacim, ağır ürünler için ağırlık üzerinden hesaplanan teorik ağırlık (Örneğin karayolu taşımacılığında 1 m3'lük yükün hacminin 333 kg'lık ağırlığa karşılık geldiği kabul edilir. Sözkonusu yük 150 kg. olsa da 333 kg. üzerinden ücret alınır.).Taşıma moduna göre ücret belirlenmesinde hafif ürünler için hacim, ağır ürünler için ağırlık üzerinden hesaplanan teorik ağırlık (Örneğin karayolu taşımacılığında 1 m3'lük yükün hacminin 333 kg'lık ağırlığa karşılık geldiği kabul edilir. Sözkonusu yük 150 kg. olsa da 333 kg. üzerinden ücret alınır.).
 • Hamûle Senedi

  Demiryolu ile Uluslararası Yük Taşıma Sözleşmesi'ne göre demiryolu ile yapılan taşımacılıkta kullanılan, makbuz niteliğindeki belge (Kıymetli evrak özelliğine sahip değildir).
 • Hızlı Tüketim Malları

  Bkz: Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
 • Ham Petrol Boru Hattı

  Ham petrolün taşındığı boru hattı.
 • Hacim Oranı

  Taşıma araçlarında ağırlık yerine kullanılan hacim oranı (hafif dökme ürünlerde kullanılır).
 • Hacim Enbüyükleme

  Bkz: Cube UtilizationBkz: Cube Utilization
 • Hacim Kullanımı

  1) Araç yüklemede ve depo yerleştirmede, yüksekliğin de kullanılarak yüklerin, optimal bir şekilde istiflenmesi. 2) Küp geometrisi ile ürün boyutları ile lokasyon boyutlarının karşılaştırılarak lokasyonu tam dolduran ürünün söz konusu lokasyona yerleştirilmesi.
 • Hasar

  Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi vb. işlemler sırasında oluşan yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma vb. değer kaybına neden olan zararların tümü.
 • Hasar Şikayeti

  Bkz: Loss & Damage Claim (L&D)Bkz: Loss & Damage Claim (L&D)
 • Haksız fark

  Tarifelerde görülüp de maliyetlerin haklı çıkarmadığı fark.
 • Hareketli Rampa

  Zeminden taşıma aracına geçişi kolaylaştırmak için kullanılan hareketli rampa (Hareketli rampalar, yük kapasitelerine ve yüksekliklerine göre farklılıklar gösterir).
 • Hızlandırma

  Malların hızlandırılmış bir şekilde taşınması.
 • Hata Türleri ve Etkileri Analizi

  Bir ürün veya süreçteki hataların ve etkilerinin belirlenerek, neden ve önem derecelerinin saptanması, en önemli hata için çeşitli kontrol önlemlerinin alınması yöntemi (Tasarım ve sürece yönelik olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.).
 • Hızlı Tüketim Malları

  Görece düşük fiyatla ve yüksek devir hızıyla satılan, tüketiciler tarafından sıkça satın alınan ve stokta sürekli bulundurulan tüketim ürünleri.
 • Hızlı Satış

  E-ticarette tedarikçi stoklarından satış
 • Hareketli Araç Verisi

  Yol ağı üzerindeki trafik hızını belirlemek için kullanılan yöntem. (Trafik akış bilgisi ve akıllı ulaşım sistemleri için gerekli bir veri kaynağıdır.)
 • Hamburg Konvansiyonu

  31 mart 1978 tarihinde Hamburg'da imzalanmış olan Birleşmiş Milletler denizde eşya taşıma anlaşması.
 • Handy/ Handymax Gemi

  Kuru yük taşıma piyasasında kullanılan geleneksel gemi. (Bu gemiler 60.000 DWT 'in altındadır ve genelde tahıl, çelik ürünleri, orman ürünleri ve gübre taşınır. Uzunluk, draft konusunda sınırlı ve aktarma imkanı sınırlı limanlar için uygundur. Bu kategori, küçük tankerler için de kullanılır).
 • Heterojen Araç Rotalama Problemi

  Farklı kapasite ve işletme maliyeterine sahip araçların rotalama problemi
 • Himalaya Şartı

  Taşıyanın taşıma sözleşmesinden doğan sorumluluğunu sınırlayıcı ve lehine olan savunma haklarının bu sözleşmeye taraf olmayan üçüncü taraflara da genişletilmesi şartı.
 • HORECA

  Yiyeçek ve içecek sektöründe otel, restoran ve kafe kelimelerinin hecesel kısaltmasını ifade eden bir müşteri grubu satış kanalı terimi
 • HTML

  World Wide Web (www) sisteminde sayfa görünümlerinin ve içeriklerinin tanımlanmasında kullanılan standart bilgi-işlem dili.
 • Hasarlı Ürün Avcıları

  Sevkiyat sırasında hasar gören ve sigorta şirketlerince
 • Hatlar Arası Anlaşmalar

  Hava kargo hat işletmecilerinin, içinde bulunmadıkları taşımacılık sistemlerinde, başka hat işletmecileri ile anlaşma yaparak hizmet vermeleri.
 • Hatlar Arası Yük

  1) Karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılık ağları arasındaki ilişkiler sistemi. 2) Yükün çıkış ve varış noktaları arasındaki yolculuğunda farklı taşımacılık şirketleri arasındaki hareketi. 3) Çıkış noktasından varış noktasına iki veya daha fazla taşımacılık hattı üzerinden hareket eden yük.
 • Hafif Montaj

  Ağır makine ve ekipman gerektirmediği için lojistik merkezlerde de yapılabilen montaj işlemleri
 • Hafif Ticari Araç

  Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt. (Karayolu Trafik mevzuatında kamyonet olarak adlandırılmaktadır.)
 • Hafif Yük Otomatik Yönlendirmeli Araç

  Küçük parça ve 250 kg altı hafif yükleri güvenli ve plânlı bir şekilde, önceden belirlenen noktalara bilgisayar destekli olarak, zemindeki kablolar, optik sistemler vb. sistemler yardımıyla taşıyan otomatik yönlendirmeli araç.
 • Hat Besleme

  Genellikle tam zamanında üretim sistemlerinde üretim hattına getirilen malzeme ve parçaların hattaki işleminin gerçekleştirilmesi. (Parça lojistiğini yapan şirket elemanları tarafından da yapılabilmektedir.)
 • Hatalı Yükleme

  Bir yükün taşıma aracına hatalı bir şekilde yüklenmesi.
 • Hareketli Konveyör

  Taşınabilir Konveyör
 • Hareketli Liman Vinçleri

  Sahip olduğu lastik tekerlekler sayesinde, liman sahası içerisinde istendiği şekilde hareket ederek, konteynerlerin gemiye yüklenmesinde ya da gemiden liman sahasına indirilmesinde kullanılan hareketli liman vinçleri.
 • Habersiz Gönderici

  Gönderici firmaların, yasal olmayan işlere haberleri olmadan karıştırılmaları durumu (Örneğin; kaçakçılar yasal olmayan mallarını yasal mallarının yanına ve yasal gönderici firmanın haberi olmadan koyabilirler.)
 • Harcanmayan Envanter

  Üretim süreçlerinde kullanılmayan belirli ömrü baoyunca özelliklerini oruyan makine, ekipman gibi demirbaşlar.
 • Hazırlık Mektubu

  Bir gemi yükleme veyahut tahliye limanına vardığında beyan edilen evrak.
 • Hareketsiz Talep

  Belirii dönemde hareket görmeyen talep.
 • Hazneye Toplama

  Ürünlerin otomatik olarak geldiği ve bir hazneye/yuvaya aktarıldığı toplama.
 • Havayolu Taşımacılık Şirketi

  Sadece taşımacılık hizmeti verip taşıma işleri organizatörlüğü hizmeti vermeyen havayolu taşımacılık şirketleri
 • Hızlı Yanıt

  Perakende sektöründe, elde bulundurmama durumunun en aza indirilmesi ve talebin en hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, çağdaş bilgi teknolojilerinin kulanılıp, çekme esaslı bir anlayışla sipârişten teslîmata olan sürenin, tedârikçi ile perakendeci arasında etkin bilgi paylaşımı sağlanarak en aza indirilmesi.
 • Hammadde

  Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan malzemeler.
 • Haksız İndirim

  Fiyatların tarifelerin altında haksız rekabet yaratacak seviyeye indirilmesi
 • Hareketli Ortalama Stok

  Hareketli ortalama yöntemi kullanılarak bulunan ortalama stok. (Örneğin dönem sayısı 12 alınmışsa, her yeni dönem geldiğinde sadece son 12 dönemin ortalaması alınır.)
 • Hurda

  İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.
 • Hizmet Düzeyi

  Bkz: Customer Service LevelBkz: Customer Service LevelBkz: Customer Service LevelBkz: Customer Service Level
 • Hizmet Tedârik Zinciri

  Hizmet sağlayıcı firmalardan son kullanıcıya kadar iletilen tüm faaliyetlerin planlandığı ve yönetildiği tedarik zinciri. (Örneğin, havayolları, yiyecek-içecek, banka ve finansal destek, sağlık, satış sonrası gibi büyük çaplı bütünleşmiş hizmet sistemleri.)
 • Hazırlık Süresi

  Bir önceki üretim partisinden, yeni ve farklı bir üretim partisinde ilk kabul edilebilir ürünün elde edilmesine kadar geçen süre (Hazırlık süreleri, iş hazırlama süreleri ile makina hazırlık süreleri olarak iki grupta toplanır).
 • Hareketli Kasa

  Konteyner gibi taşınan, ancak daha hafif ve boyutları itibariyle farklı olan, özellikle intermodal taşımacılıkta kullanılan TIR ve vagon şasilerine bağlanabilen tenteli veya metal yük kasası.
 • Havalandırmalı Konteyner

  Sefer sırasında bozulabilecek ürünleri taşırken konteyner üzerindeki ızgaralar sayesinde havalandırma imkanı sağlayan konteyner çeşidi.
 • Hacimsel Ağırlık

  Bkz: Chargeable WeightBkz: Chargeable WeightBkz: Chargeable WeightBkz: Chargeable WeightBkz: Chargeable Weight
 • High-Speed Train (HST)

  Demiryolu taşımacılığında verilen ve yüksek hıza dayana bir hizmet türü. (Bu hizmet kendine özgü hızlı demiryolları ve tren setleri ile verilmektedir.)
© MARSLOGISTICS