Bizi takip edin
POLİTİKALAR

POLİTİKALAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Mars Logistics, lojistik hizmetlerinin tehlike kaynaklarını düzenli gözden geçirerek;

 • Amaç ve hedefleri doğrultusunda, İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • İş yapış ve çalışma ortamlarını göz önünde bulundurarak daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak için olası iş kazaları/yaralanma ve meslek hastalıklarını engellemeyi, bunları oluşturan riskleri ve fırsatları değerlendirerek İSG’ye yönelik strateji ve hedefleri belirlemeyi,
 • Faaliyetlerinde, İSG açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanarak belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
 • Her türlü strateji, hedef ve aksiyon çalışmalarına çalışanların katılımını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğini yaşam biçimi haline getirmeyi,
 • İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKASI

Mars Logistics;

 • Stratejik yönü, amaç ve hedefleri doğrultusunda, çevresel performansını ve Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
 • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri ve çevresel riskleri en aza indirerek fırsatlar yaratmayı,
 • Çevre dostu teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi ve çevrenin korunmasını desteklemeyi,
 • İhtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak, tüm paydaşlarımızın çevreye duyarlılığı bir yaşam biçimi haline getirmelerini desteklemeyi,
 • Yaşam döngüsü bakış açısıyla kaynakları sürdürülebilir kullanarak ekolojik dengeyi korumayı, karbon emisyonlarının azaltılması için faaliyetlerinde en uygun teknoloji ve süreçleri kullanmayı,
 • Faaliyetlerinde çevre için yürürlükteki yasal yükümlülükler ve diğer şartlara uymayı taahhüt eder.

Mükemmellik Yaklaşımının başarıyla uygulanması için benimsenen diğer politikalarımızı görmek için tıklayınız

© 2015 MARSLOGISTICS